مدارک مورد نیاز سفارت استرالیا

توضیحات
1. مدارک شغلی
* برای دانشجویان: کارت بین المللی دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل
* اعضای هیئت علمی دانشگاه ها: اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی به همراه مهر
* برای دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت دانش آموزی
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره و ...): اصل روزنامه رسمی تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت با قید سمت متقاضی، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت)، تاریخ شروع به کار همراه با تائیدیه رو سربرگ شرکت (به زبان انگلیسی)
* برای کارمندان شرکت های خصوصی: کپی از روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت، سابقه کار، حقوق و مزایا و مشخصات فردی (نام و نام خانوادگی کامل، شماره پاسپورت)، تاریخ شروع به کار، میزان حقوق، تاریخ شروع و اتمام مرخصی (به زبان انگلیسی)، لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی، ارائه سابقه بیمه 1 سال قبل از سفر همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
* برای کارمندان بخش دولتی: آخرین حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی به همراه مهر، گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی با ذکر سمت، تاریخ شروع به فعالیت، میزان حقوق و مزایا و مشخصات فردی (نام و نام خانوادگی کامل + شماره پاسپورت)، تاریخ شروع و اتمام مرخصی همراه با تاییدیه روی سربرگ شرکت
* برای بازنشتگان: آخرین حکم بازنشستگی، آخرین فیش حقوقی
* برای کسبه: اصل جواز کسب، اصل کارت بازرگانی
* برای پزشکان: اصل پروانه مطب، اصل کارت نظام پزشکی
* برای مهندسان: اصل پروانه مهندسی، اصل کارت نظام مهندسی (در صورت اشتغال در شرکت، مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصی می بایست ارائه گردد.)
* برای ساختمان سازان: اصل گواهی ساختمان، اصل قراردادهای کاری، اصل پایان کار ساختمان
* برای وکلا: اصل پروانه وکالت، اصل کارت وکالت
نکته: برای کسانی که منبع درآمدشان از طرق مختلف تامین می گردد ارائه مدرک جهت اعلام منبع درآمدشان الزامی می باشد. مانند ارائه اجاره نامه و یا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی که سود سپرده بلندمدت ایشان به آن واریز می گردد. حداقل زمان افتتاح حساب بلندمدت می بایست 3 ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشد.
2. مدارک بانکی و مالی:
* برای حساب های کوتاه مدت یا جاری: ریزپرینت 3 ماهه آخر همراه با نام و نام خانوادگی کامل مسافر (مطابق با پاسپورت) و تاییده بانک مربوطه
* برای حساب های کوتاه مدت: کپی از قراردادهای سپرده کوتاه مدت + ریز پرینت 3 ماهه آخر
همچنین برای کلیه موارد می بایست میزان درآمد شخصی حساب های بانکی در آنها مشخص باشد.
* برای حساب های بلند مدت: کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطه + ریز پرینت 3 ماهه آخر سود حساب
* حداقل مانده حساب: بطور مثال حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 40 میلیون تومان باشد، بدیهیست در صورت سفر خانواده سه نفره حساب سرپرست خانواده می بایست حداقل 120 میلیون تومان موجودی داشته باشد.
نکته: افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.
3. سند ملکی: اصل سند مالکیت به نام مسافر
4. سایر مدارک
* اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه با امضای صاحب گذرنامه + اصل گذرنامه های گذشته
* چهار قطعه عکس 4/5 در 3/5 (جدید، رنگی، تمام رخ با زمینه روشن که 80 درصد عکس در بر گیرنده صورت فرد متقاضی باشد)
* اصل شناسنامه ها
* اصل سند ازدواج
* اصل کارت ملی
* ارائه کپی از تمام مدارک در اندازه A4 به همراه اصل مدارک هنگام ثبت نام الزامی می باشد (در صورت عدم وجود کلیه مدارک هنگام ثبت نام مسافر موظف به تکمیل مدارک خود حداکثر تا دو روز پس از تاریخ ثبت نام می باشد.)
نکته: در صورت داشتن سابقه عدم صدور روادید از سفارت استرالیا و عدم اعلام آن به شرکت رز آبی مسئولیت پرداخت کلیه هزینه های مربوطه به عهده مسافر می باشد.
نکته: کثیر السفر بودن و داشتن حداقل دو ویزای شنگن جهت ثبت نام تور استرالیا الزامی می باشد.
نکته: کلیه مدارک جهت ارائه به سفارت استرالیا می بایست به زبان انگلیسی (همراه با مهر مترجم و تایید وزارت دادگستری صادره در 6 ماه اخیر) ترجمه گردد.