تور تفلیس گرجستان

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
EURASIA درجه هتل
B.B

4160000 4410000 4100000

3 شب

TEN MIN TO CENTER
EURASIA درجه هتل
B.B

4240000 4600000 4160000

4 شب

TEN MIN TO CENTER
EURASIA درجه هتل
B.B

4500000 5090000 4360000

7 شب

TEN MIN TO CENTER
ATU درجه هتل
B.B

4240000 4565000 4100000

3 شب

TEN MIN TO CENTER
ATU درجه هتل
B.B

4350000 4785000 4160000

4 شب

TEN MIN TO CENTER
ATU درجه هتل
B.B

4680000 5450000 4360000

7 شب

TEN MIN TO CENTER
ROYAL SKY درجه هتل
B.B

4370000 4840000 4220000

3 شب

TEN MIN TO CENTER
ROYAL SKY درجه هتل
B.B

4525000 5150000 4320000

4 شب

TEN MIN TO CENTER
ROYAL SKY درجه هتل
B.B

4995000 6085000 4630000

7 شب

TEN MIN TO CENTER
G&G درجه هتل
B.B

4450000 4995000 4290000

3 شب

CENTER
G&G درجه هتل
B.B

4630000 5360000 4520000

4 شب

CENTER
G&G درجه هتل
B.B

5175000 6450000 4810000

7 شب

CENTER
4510000 5110000 4290000

3 شب

CENTER
4710000 5515000 4420000

4 شب

CENTER
5320000 6720000 4810000

7 شب

CENTER
GNG درجه هتل
B.B

4565000 5230000 4290000

3 شب

CENTER
GNG درجه هتل
B.B

4785000 5670000 4420000

4 شب

CENTER
GNG درجه هتل
B.B

5450000 7000000 4810000

7 شب

CENTER
TOSCANO درجه هتل
B.B

4750000 5530000 4500000

3 شب

CENTER
TOSCANO درجه هتل
B.B

5050000 6050000 4700000

4 شب

CENTER
TOSCANO درجه هتل
B.B

5800000 7650000 5270000

7 شب

CENTER
EURASIA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4160000
قیمت ۱ تخته
4410000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4100000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
3 شب
EURASIA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4240000
قیمت ۱ تخته
4600000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4160000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
4 شب
EURASIA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4500000
قیمت ۱ تخته
5090000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4360000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
7 شب
ATU
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4240000
قیمت ۱ تخته
4565000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4100000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
3 شب
ATU
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4350000
قیمت ۱ تخته
4785000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4160000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
4 شب
ATU
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4680000
قیمت ۱ تخته
5450000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4360000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
7 شب
ROYAL SKY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4370000
قیمت ۱ تخته
4840000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4220000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
3 شب
ROYAL SKY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4525000
قیمت ۱ تخته
5150000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4320000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
4 شب
ROYAL SKY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4995000
قیمت ۱ تخته
6085000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4630000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
TEN MIN TO CENTER
توضيحات
7 شب
G&G
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4450000
قیمت ۱ تخته
4995000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4290000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
3 شب
G&G
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4630000
قیمت ۱ تخته
5360000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4520000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
4 شب
G&G
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
5175000
قیمت ۱ تخته
6450000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4810000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
7 شب
GURU/GREMI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4510000
قیمت ۱ تخته
5110000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4290000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
3 شب
GURU/GREMI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4710000
قیمت ۱ تخته
5515000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4420000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
4 شب
GURU/GREMI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
5320000
قیمت ۱ تخته
6720000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4810000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
7 شب
GNG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4565000
قیمت ۱ تخته
5230000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4290000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
3 شب
GNG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4785000
قیمت ۱ تخته
5670000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4420000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
4 شب
GNG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
5450000
قیمت ۱ تخته
7000000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4810000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
7 شب
TOSCANO
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
4750000
قیمت ۱ تخته
5530000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4500000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
3 شب
TOSCANO
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
5050000
قیمت ۱ تخته
6050000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
4700000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
4 شب
TOSCANO
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل
B.B
قیمت ۲ تخته
5800000
قیمت ۱ تخته
7650000
کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال
5270000
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
موقعیت
CENTER
توضيحات
7 شب
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مطالب مرتبط
  • تصاویر
نام تور برنامه ریزی شده
تور تفلیس گرجستان /
مدت اقامت
3شب و 4 شب /
تاریخ اعتبار
31 شهریور /
خدمات
صبحانه / بیمه مسافرتی / ترانسفر فرودگاهی / پرواز/بلیط داخلی / راهنمای تور /
محل اقامت
هتل /
حمل و نقل
هواپیما /
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت /
شروع قیمت ها از
4160000تومان /
کشور مقصد
گرجستان /
شهر مقصد
تفلیس /
خط هوایی
Qeshm Airlines /

توضیحات تور

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال الزامی و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد

پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد

به دلیل نوسات ارزی ،هنگام ثبت نهایی رزرو مبلغ در آخر چک گردد

حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر 6 ماه و مسئولیت کنترل ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس گشت گل یاس هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

پکیج فوق بر حسب پایین ترین کلاس پروازی می باشد و در صورت هر گونه افزایش نرخ،مابه التفاوت محاسبه و از مسافر اخذ می گردد

تاریخ های تعطیلات با 800 هزار تومان افزایش نرخ همراه است

اطلاعات گردشگری درج نشده