مدارک مورد نیاز سفارت کانادا

توضیحات
1. مدارک شغلی
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و ...): اصل پروانه و مجوز بهره برداری و روزنامه رسمی تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت با قید نام و سمت متقاضی، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت)، تاریخ شروع به کار همراه با تائیدیه روی سربرگ شرکت با توجه به نوع سفارت ترجیحا به زبان انگلیسی، آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و لیست پرداخت بیمه
* برای کارمندان شرکت های خصوصی و دولتی: کپی از روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت، گواهی اشتغال به کار با نام مدیر و سوپروایزر با توجه به نوع سفارت ترجیحا به زبان انگلیسی، ارائه سابقه بیمه 1 سال قبل از سفر همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی
* برای بازنشستگان: آخرین حکم بازنشستگی / آخرین فیش حقوقی
*برای کسبه: اصل جواز کسب / اصل کارت بازرگانی / آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و لیست پرداخت بیمه
* برای پزشکان: اصل پروانه مطب / اصل کارت نظام پزشکی / آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و لیست پرداخت بیمه
* برای مهندسان: اصل پرانه مهندسی / اصل کارت نظام مهندسی در صورت اشتغال در شرکت، مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصی می بایست ارائه گردد.
* برای ساختمان سازان: اصل گواهی ساختمان / اصل قراردادهای کاری / اصل پایان کار ساختمان
* برای وکلا: اصل پروانه وکالت / اصل کارت وکالت
* برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها: کارت بین المللی دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل، اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی با مهر
* برای دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت دانش آموزی
نکته: برای کسانی که منبع درآمدشان از طرق مختلف تامین می گردد ارائه مدرک جهت اعلام منبع درآمدشان الزامی می باشد. مانند ارائه اجاره نامه و یا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی که سود سپرده بلند مدت ایشان به آن واریز می گردد. حداقل زمان افتتاح حساب بلندمدت می بایست 4 ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشد.
2. مدارک بانکی و مالی
* برای حساب های کوتاه مدت یا جاری: ریز پرینت 4 ماه آخر همراه با نام و نام خانوادگی کامل مسافر و تائیدیه بانک مربوطه
برای حساب های کوتاه مدت کپی از قراردادهای سپرده کوتاه مدت + ریزپرینت
همچنین برای کلیه موارد می بایست میزان درآمد شخصی حساب های بانکی در آنها مشخص باشد.
* برای حساب های بلند مدت: کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطه + پرینت 4 ماهه سود حساب
* حداقل مانده حساب: بطور مثال حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 40 میلیون تومان باشد، بدیهیست در صورت سفر خانواده سه نفره حساب سرپرست خانواده می بایست حداقل 120 میلیون تومان موجودی داشته باشد.
نکته: افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارت خانه ها نمی باشد.
3. سند ملکی: اصل سند مالکیت به نام مسافر
4. سابقه سفر: داشتن سابقه اخذ ویزا از کشورهای عضو پیمان شنگن، انگلستان، استرالیا و ... و کثیر السفر بودن مسافر الزامیست.
5. سایر مدارک
* اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه با امضای صاحب گذرنامه + اصل گذرنامه های گذشته
* دو قطعه عکس 4/5 * 3/5 جدید، رنگی، تمام رخ، با زمینه روشن
* اصل شناسنامه ها
* اصل سند ازدواج
* اصل کارت ملی
* گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان
* فتوکپی از گذرنامه های قبلی به همراه ویزاهای شنگن، آمریکا، کانادا استرالیا
* ترجمه انگلیسی تمام صفحات شناسنامه مسافر
نکته: ارائه کپی از تمام مدارک در اندازه A4 به همراه اصل مدارک هنگام ثبت نام الزامی می باشد در صورت عدم وجود کلیه مدارک هنگام ثبت نام، مسافر موظف به تکمیل مدارک خود حداکثر تا دو روز پس از تاریخ ثبت نام می باشد.
نکته: ترجمه رضایت نامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند، رضایت نامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمی کند.
نکته: کلیه مدارک جهت ارائه به سفارت کانادا می بایست به زبان انگلیسی همراه با مهر مترجم و تاییدیه وزارت دادگستری و امور خارجه صادره در 3 ماه اخیر ترجمه گردد.
نکته: ترجمه به عهده مسافر می باشد.
نکته: حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد.